SCADA/DMS/OMS Kurulumu

Proje Amacı
YEDAŞ OG Dağıtım Şebekesinin uzaktan izlenip kontrol edilerek, kesinti sürelerinin azaltılması, arıza kaynaklı bakım/onarım maliyetlerinin düşürülmesi, şebekenin gerçek zamanlı izlenip yönetilerek ,kestirimci bakım planlamalarının yapılması, müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanmıştır. 2014 yılında 1. fazı tamamlanmış olan proje ile; 165 Dağıtım Merkezi ,1427 Fider uzaktan izlenip yönetilebilir ve 6900 adet dağıtım transformatörü erişilebilir duruma gelmiştir.

Proje Çıktıları
OG Şebekesinin %15’i direk %31 endirek olmak üzere toplam %45’i SCADA/DMS/OMS sistemi üzerinden izlenip kontroledilebilir duruma gelmiştir. Bu sayede OG şebekesinde meydana gelen kesintisürelerinde %50 ye varan iyileşmeler sağlanmıştır. Kesiti sürelerinin kısaltılması ile müşteri memnuniyeti arttırılmış ve ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır. Kurulan sistem sayesinde arıza yeri tespiti ve izolasyonunda kullanılan ekip gücü daha verimli kullanılarak, arıza maliyetleri düşürülmüş ve bu maliyetler bakım/onarım maliyetlerine kaydırılmıştır.

Proje Durumu
Tamamlandı

Kırsal Şebekelere Havai Hat Tekrar Kapamalı Kesici Kurulumu

Proje Amacı
Kırsal şebekelerdeki havai hatlarda meydana gelen geçici arıza (Kuş konması, Dal çarpması, olumsuz hava şartları vb.) sayısının yüksek olduğu lokasyonlarda Havai Hat Tekrar Kapamalı Kesici kullanarak olulşan arızaların otomatik olarak temizlenmesi ve kesnti sürelerinin azaltılması amaçlanmıştır.Havai hat kesicileri SCADA/DMS sistemi ile entegre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 2016 yılında 50 adet recloser kurulumu gerçekleştirilecektir.

Proje Çıktıları
YEDAŞ kırsal şebekesinde toplam 27 tane Havai Hat Tekrar Kapamalı Kesici kurulumunun gerçekleştirildiği hatlarda, meydana gelen geçici arızalar temizlenmiş ve kesinti sürelerinde %50 iyileşme sağlanmıştır.

Proje Durumu
Tamamlandı

Dağıtım Şebekesinde İkinci Aşama Smart Grid Fizibilite Çalışması (USTDA Destekli)

Proje Amacı
Elektrik dağıtım şebekelerinde, enerjinin zamanında, güvenilir, ekonomik ve kaliteli bir şekilde müşteriye ulaştırılması için dağıtım şebekelerinde otomasyon, bilgi ve haberleşme sistemlerinin kullanıldığı akıllı şebeke uygulamalarının hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda YEDAŞ’ın tamamlamış olduğu ve yapmayı planladığı akıllı şebeke sistemlerinin (SCADA/DMS/OMS,OSOS, GIS,Enerji Depolama) optimizasyonu ve teknik ekonomik fizibilite analizlerinin yapılarak, orta ve uzun dönem akıllı şebeke yatırım planlarının en üst seviyede operasyonel verimlilik ekseninde oluşturulması amaçlanmıştır.

Proje Çıktıları
YEDAŞ Akıllı Şebeke Hedefleri doğrultusunda sistemlerin gereksininmlerinin belirlenmesi, saha ekipmanlarının lokasyonlarını tespiti için algoritmaların/yazılımların geliştirilmesi, teknik ve ekonomomik analizlerin yapılarak, uygulanması fizibil olan sistemlerin yatırım planlarının oluşturulması

Proje Durumu
Devam Ediyor

Akıllı Şebekede Siber Güvenlik Standardizasyonu

Proje Amacı
Akıllı şebekelerde siber güvenlik tehditlerine karşı bir olgunluk modeli oluşturularak, YEDAŞ’ın bu modele göre olgunluk değerlendirmesinin yapılıp hedeflenen olgunluk seviyesine ulaşmak için yol haritası ve standartların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Proje Çıktıları
Akıllı şebekelerin siber risklere karşı daha dirençli olması ve hedeflenen olgunluk modeline ulaşmak için gerekli politika ve prosedürlerin oluşturulması.

Projenin Durumu
Devam Ediyor

Kompanzasyon ve Gerilim Regülasyonu İçin Şebeke Yönetim Modülü Geliştirme Projesi

Projenin Amacı
Dağıtım Şebekesinde müşteriye sunulan enerjinin teknik kalitesinin artırılması için kompanzasyon ve Gerilim regulasyonunun tüm şebeke bazında otomatik olarak yapılması amaçlanmıştır.

Projenin Çıktıları
Mevcut SCADA altyapısını kullanarak dağıım şebekesinde otomatik kompanzasyon ve gerilim regulasyonu yapacak Şebeke Yönetim yazlımının geliştirilmesi.

Projenin Durumu
Devam Ediyor

Kırsal Şebekede 3 Fazlı OG/AG Dağıtım Transformatörlerinden 1 Fazlı Transformatörlere Dönüşüm Teknik-Ekonomik Analiz Projesi

Projenin Amacı
Karadeniz coğrafi yapısı nedeni ile uzun AG hatlarının tesis edildiği, yük yoğunluğu düşük olan kırsal şebekelerde gerilim düşümü ve yeni abone bağlantı taleplerinin karşılanmasında yaşanan sorunlara çözüm bulmak için, 3-faz OG/AG transformatörleri yerine 1-faz OG/AG transformatörlerinin kullanımının teknik ve ekonomik olarak araştırılması amaçlanmıştır.

Projenin Çıktıları
3 faz OG/AG transformatör yerine 1 faz OG/AG transformatörlerin kullanılmasının ülkemizde uygulanabilirliği, teknik ve ekonomik yönden avantaj ve dezavantajlarını içiren fizibilite raporunun hazırlanması.

Projenin Durumu
Tamamlandı