Sayaç Kontrol Bedeli

Sayaç Kontrol Bedeli TL
Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar 22,10 TL
Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar 27,90 TL

Kesme-Bağlama Bedeli

Kesme-Bağlama Bedeli TL
AG 33,80 TL
OG 171,60 TL

Bağlantı Bedeli

Bağlantı Bedeli TL/metre
AG
0-15 kW (dahil)
Yer altı                       54,17 TL
Havai                       25,18 TL
15-50 kW
Yer altı                       73,32 TL
Havai                       42,74 TL
50-100 kW
Yer altı                       100,12 TL
Havai                       53,24 TL
100 kW üzeri
Yer altı 100,12+0,6*(Güç-100)
OG
Yer altı                     255,95 TL
Havai                       68,42 TL

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedelleri

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli TL
AG 110,60 TL
OG 294,80 TL