Sayaç Kontrol Bedeli

Sayaç Kontrol Bedeli TL
Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar 18,10 TL
Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar 23,00 TL

Kesme-Bağlama Bedeli

Kesme-Bağlama Bedeli TL
AG 26,80 TL
OG 136,20 TL

Bağlantı Bedeli

Bağlantı Bedeli TL/metre
AG
0-15 kW (dahil)
Yer altı                       45,93 TL
Havai                       21,35 TL
15-50 kW
Yer altı                       62,16 TL
Havai                       36,23 TL
50-100 kW
Yer altı                       84,88 TL
Havai                       45,14 TL
100 kW üzeri
Yer altı 84,88+0,6x(Güç-100)
OG
Yer altı                     217,00 TL
Havai                       58,01 TL

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedelleri

Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedeli TL
AG 102,7 TL
OG 273,9 TL